Du har säkert hört ordet fackförbund någon gång, troligen ganska ofta. Frågan är om du vet vad det egentligen är för något? Kanske är du till och med medlem i ett? Väldigt många personer i arbetsför ålder är idag medlem i ett fackförbund.

Ett fackförbund är ett förbund som samlar arbetstagare och förbundet arbetar med att förbättra villkoren för sina medlemmar. De hjälper till i konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. De förhandlar även för höjda löner och bättre arbetsvillkor i allmänhet. Jämställdhet och arbetsmiljö är andra frågor på fackförbundens agenda, liksom anställningsvillkor. Detta är dock bara några av de frågor som fackförbunden driver.

Många olika fackförbund

I Sverige finns många olika fackförbund. Vissa är fördelade efter yrkesgrupp medan andra är grupperade efter bransch. Några kända exempel är Pappers och IF Metall. Ett annat exempel som många känner till är Unionen. Alla tre nämnda exempel är indelade efter bransch. Det innebär att medlemmarna kan ha många olika yrken, men de finns inom en typ av bransch. Unionen samlar till exempel alla de yrkesgrupper som räknas som tjänstemän. Detta fackförbund ligger under den fackliga centralorganisationen TCO. Pappers å sin sida samlar arbetare som arbetar inom pappersindustrin och pappersmasseindustrin. Detta fackförbund ligger under centralorganisationen LO. Även Metall är ett fackförbund som ligger under LO. Under det här fackförbundet har man samlat arbetare som arbetar inom stålindustrin, på gjuterier, inom maskinindustrin och gruvindustrin samt många andra yrkesgrupper.

Utöver de förbund som nu nämnts finns många fler. Det finns helt enkelt ett fackförbund för alla. Det finns även fackförbund där egenföretagare kan vara med.

Fördelar med att vara medlem i ett fackförbund

Vad finns det då för fördelar med att vara medlem i ett fackförbund? Det kostar ju trots allt pengar att vara medlem, så naturligtvis vill du få ut något av det också.

Exakt vad som ingår i medlemskapet beror på vilket fackförbund det rör sig om. Hos vissa studieförbund ingår till exempel bidrag till vidareutbildning. Det inkluderar inte alla typer av utbildningar men vissa. Generellt betalar man själv utbildningen och skickar sedan kvittot till förbundet som ersätter kostnader upp till ett visst belopp. Som medlem i ett förbund kan det också vara så att vissa försäkringar ingår i medlemsavgiften. Det kan till exempel handla om en liv- och olycksfallsförsäkring men ofta ingår även hemförsäkring. I vissa fall finns även möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar till övriga familjemedlemmar till ett fördelaktigt pris. Många förbund avtalar även fram rabatter i olika butiker och hos olika kedjor som medlemmarna kan dra nytta av. Det kan göra vissa inköp billigare men det kan även leda till billigare semesterresor exempelvis.

Förmånerna varierar en hel del mellan olika fackförbund, men något får man alltid som medlem. Utöver förmånerna är det viktigt att komma ihåg att man även får ta del av alla de avtal och löneförhöjningar som förbundet avtalar fram. Det är avgifter från medlemmarna som gör att förbunden kan anställa personer som kan driva dessa frågor. Av den anledningen är det viktigt att vara medlem i förbundet eftersom varje medlem ger större krafter och möjligheter.

A-kassa

De olika fackförbunden har även varsin a-kassa. Vanligtvis ansöker man separat om medlemskap i a-kassan och det är viktigt att även gå med där. Om du skulle bli arbetslös behöver du vara medlem i a-kassan och ha varit det en viss tid för att kunna få ut full ersättning. Många gånger erbjuder fackförbundet även en inkomstförsäkring. Ett villkor för att du ska kunna ta del av den är just att du även är medlem i a-kassan. Så fort du blir anställd någonstans bör du därför teckna medlemskap i a-kassan. Man vet trots allt aldrig när oturen är framme. Även om du skulle bli arbetslös så har du räkningar som behöver betalas. Om du är medlem i a-kassan och uppfyller villkor får du ut pengar under arbetslösheten. Det gör att du kan fortsätta betala dina räkningar och handla mat även under den tuffa perioden. Det är aldrig roligt att bli arbetslös, men det blir betydligt enklare om du trots allt har en inkomst.

För att du ska kunna få ut ersättning om du blir arbetslös räcker det dock inte med att du är medlem i a-kassan. Du behöver även uppfylla vissa andra villkor. För det första behöver du vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. För det andra behöver du vara bosatt i Sverige. Du behöver även ha arbetat under en sammanhängande period som specificeras i villkoren. Begränsningar kan dessutom finnas om du har arbetat deltid.

Ett bra första steg är hur som helst att bli medlem i a-kassan. Begå inte misstaget att tro att medlemskap i a-kassan ingår enbart på grund av att du är medlem i ett fackförbund. Så är det alltså inte.

Vad kostar medlemskap i ett fackförbund

Hur mycket det kostar varje månad att vara medlem i fackförbundet varierar. Olika fackförbund har olika prisnivåer. Även din inkomst kan påverka. Vanligtvis blir det billigare att vara medlem ju mindre du tjänar. Vissa fackförbund har dock högre avgifter än andra. Enklast tar du reda på vad som gäller genom att läsa på respektive fackförbunds hemsida. På Fackförbund.org finns också en del intressant information att ta del av.

Om du inte vill sitta och leta efter hemsidesadresser till de olika fackförbunden kan du gå in på Wikipedia där det finns gott om information. De listar information om varje fackförbund och har även uppgifter om hemsidor.

Fackliga centralorganisationer

Som nämnts tidigare samlas alla fackförbund under tre stycken fackliga centralorganisationer. Dessa tre är LO, som är väldigt välkänt. Mer om LO går att läsa på LO.se för den som är intresserad. Nästa fackliga centralorganisation är TCO som samlar tjänstemännens fackförbund under sig. Den tredje och sista centralorganisationen är Saco akademiker. Kanske har du hört talas om dessa organisationer tidigare. Om inte annat går det att finna gott om information om dem alla på nätet. Vilka fackförbund som ingår under respektive centralorganisation går det också att läsa mer om. Detta är ett väldigt intressant ämne att sätta sig in i djupare. Efter att ha läst mer om fackförbunden och fackorganisationerna är det också lättare att förstå varför man bör vara medlem.