Medlemsförmåner i fackförbunden

Att vara medlem i ett fackförbund är viktigt av den enkla anledningen att det ger förbundet mer kraft. Det gör att förbundet får mer att säga till om och kan agera mer kraftfullt i förhandlingar. Det innebär dock inte att man som medlem i förbundet inte även får andra fördelar. Faktum är att det brukar ingå en hel del intressanta förmåner i medlemsavgiften. Det går inte att nämna några generella förmåner som alltid ingår. Anledningen är att det varierar mellan olika fackförbund. Vi kommer dock att titta på vad som ingår hos några av de olika fackförbunden.

Förmåner för medlemmar i Unionen

Som medlem i Unionen får man bland annat en inkomstförsäkring förutsatt att man även är medlem i a-kassan. Denna gör att man får ut upp till 80 % av sin inkomst vid eventuell arbetslöshet. För många tjänstemän är detta otroligt viktigt, då deras löner är betydligt högre än a-kassans tak. Som medlem kan man även få studiestöd med upp till 13 000 kronor. Detta kan göra att man kan ta ytterligare kliv i sin karriär. Man kan även få hjälp med granskning av CV om det börjat bli aktuellt att söka nytt jobb. Juridisk rådgivning är också något som du kan få hjälp med genom ditt medlemskap i fackförbundet. I vissa fall kan även rättshjälp ingå. Hjälp med bouppteckning och förmånligare bolån hos vissa banker hör också till förmånerna.

Förmåner för medlemmar i Finansförbundet

Som medlem i fackförbundet Finans får man givetvis också en del förmåner. Även här ingår en inkomstförsäkring för den som även är medlem i a-kassan. Här ingår även medlemsförsäkring. Det handlar om olycksfallsförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring, händelseförsäkring och sjukvårdsförsäkring bland annat. Det går även att medförsäkra den person man lever med. Som medlem i Finansförbundet får man även gå på en mängd seminarier som anordnas av förbundet. Detta kostar inget för den som vill delta. En mängd medlemsrabatter finns också bland förmånerna för den som är medlem i Finans. Det kan bland annat handla om rabatt på hotellvistelser, rabatt på linser och glasögon, billigare tidningsprenumerationer och mycket annat.
Detta är bara några av alla fina förmåner, så det råder ingen tvekan om att det ingår mycket i avgiften.

Förmåner för medlemmar i Pappers

Vad får då den som är medlem i Pappers för medlemsförmåner? Det finns en hel lång rad, men här nämns några.
Som medlem får man bland annat rabatt på solresor till Italien. Man kan även få förmånliga medlemslån hos Swedbank och Nordea. Detta är något som kan komma väl till pass för de flesta. Bland förmånerna ingår även ett bra försäkringsskydd där bland annat olycksfallsförsäkring, hemförsäkring och fritidsförsäkring ingår. Som medlem i förbundet kan man även få rättshjälp och konfliktersättning.

Gemensamt för samtliga fackförbund är att medlemmarna får en hel del för avgiften. Utöver förmånerna får man givetvis också ta del av de nya avtal som förhandlas fram. Ofta avtalar fackförbunden om höjda löner, vilket naturligtvis är en stor fördel. Även avtal kring anställningsvillkor brukar skrivas, något som är väldigt positivt.